Персонал

Тинка Бодурова

Директор, детска градина

Педагогически персонал

Мариета Панайотова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Звездички"

Педагогически персонал

Мариана Господинова

Главен учител, детска градина

Учител в група "Невена"

Педагогически персонал

Даниела Джелатска

Старши учител, детска градина

Учител в група "Звънче"

Педагогически персонал

Валентина Лилова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Слънчице"

Педагогически персонал

Невена Генова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Снежанка"

Педагогически персонал

Митра Почева

Старши учител, детска градина

Учител в група "Ракета"

Педагогически персонал

Ганка Тодорова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Палечка"

Педагогически персонал

Мария Георгиева

Старши учител, детска градина

Учител в група "Слънчице"

Педагогически персонал

Гинка Цветкова-Милева

Старши учител, детска градина

Учител в група "Звънче"

Педагогически персонал

Кина Радулова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Звездички"

Педагогически персонал

Иванка Бесимова

Учител, детска градина

Учител в група "Снежанка"

Педагогически персонал

Стела Маслева

Старши учител, детска градина

Учител в група "Мечо Пух"

Педагогически персонал

Катерина Стаменова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Палечка"

Педагогически персонал

Александра Чушева

Учител, детска градина

Учител в група "Мечо Пух"

Педагогически персонал

Блага Петкова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Невена"

Педагогически персонал

Светлана Кълева

Старши учител, музика в детска градина

Педагогически персонал

Радостина Георгиева

Завеждащ, административна служба

Непедагогически персонал

Николинка Илиева

Снабдител, доставчик

Непедагогически персонал

Дафинка Русева

Готвач

Непедагогически персонал

Йорданка Михова

Помощник-готвач

Непедагогически персонал

Иванка Раднева

Работник, кухня

Непедагогически персонал

Марияна Чернева

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Слънчице"

Непедагогически персонал

Стоянка Макарестова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Ракета"

Непедагогически персонал

Пенка Костадинова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Снежанка"

Мариана Попова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Звънче"

Непедагогически персонал

Валентина Запрянова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Невена"

Непедагогически персонал

Снежанка Петкова

Помощник-възпитател в група "Мечо Пух"

Непедагогически персонал

Йорданка Пискова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Звездички"

Непедагогически персонал

Атанас Трифонов

Работник, поддръжка на сгради

Непедагогически персонал

Петър Петков

Учител по плуване

Педагогически персонал

Севдалина Вълева

Медицинска сестра

Мария Алестрова

Помощник-възпитател в група "Палечка"

Непедагогически персонал

Елена Спасова

Общ работник

Непедагогически персонал

ПЕРСОНАЛ - ФИЛИАЛ

Жанета Гюлеметова

Главен учител, детска градина

Учител в група "Мики Маус"

Педагогически персонал

Славка Милева

Учител, детска градина

Учител в група "Дъга"

Педагогически персонал

Недялка Чараджийска

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Мики Маус"

Непедагогически персонал

Надежда Христева

Старши учител, детска градина

Учител в група "Гълъбче"

Педагогически персонал

Айсел Топал

Учител, детска градина

Учител в група "Гълъбче"

Педагогически персонал

Живка Казакова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Гълъбче"

Непедагогически персонал

Елена Бръмбарова

Учител, детска градина

Учител в група "Камбанка"

Педагогически персонал

Емигюл Динчер

Учител, детска градина

Учител в група "Камбанка"

Педагогически персонал

Стела Иванова

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Камбанка"

Непедагогически персонал

Искра Иванова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Калинка"

Педагогически персонал

Антония Чолакова

Старши учител, детска градина

Учител в група "Калинка"

Педагогически персонал

Бойка Тошева

Помощник-възпитател в детска градина

Помощник-възпитател в група "Калинка"

Непедагогически персонал

Митка Налбанска

Старши учител, детска градина

Учител в група "Дъга"

Педагогически персонал

Сабина Вълчанова

Учител, детска градина

Учител в група "Дъга"

Педагогически персонал

Стоянка Караджова

Домакин - Филиал

Непедагогически персонал

Мария Атанасова

Медицинска сестра

Павел Филипов

Общ работник

Непедагогически персонал